• default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
sobota 28 bře 2020
Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Děti venku

Listopad  

Skřítek Javorníček

Putování za Hochwaldským mužíčkem

Studánka svaté Zdislavy

Pramen léčivé vody, energie mládí…

Stále se něco děje

plavání

Nová jídelna

Školka uvnitř

Herna

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Aktuality

Vážení rodiče, zápis do Mateřské školy Studánka bude probíhat buď elektronickou, nebo klasickou poštou.
Od 15.4.2020 do 11.5.2020 posílejte vyplněné žádosti a Doklad o očkování
na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo na adresu:

Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí
Liberecká 76
Jablonné v Podještědí
471 25

na webových stránkách – studanka.jablonnevp.cz a www.msuskoly.cz jsou k dispozici dokumenty, potřebné k zápisu do MŠ:
Žádost o předškolní vzdělávání a Doklad o pravidelném očkování, který je přílohou k Žádosti o předškolní vzdělávání.

Nabídka MŠ Studánka Liberecká
• Třídy dětí věkově smíšených podle výběru – sourozenci spolu, kamarádi..
• Výběr činností podle vlastního přání a momentální nálady dítěte, volba pracovní skupiny i učitelky – rodinný model, rodiče mohou kdykoli přijít do MŠ a zúčastnit se všech činností
• Sledování připravenosti dětí na přechod do ZŠ – důraz na rozvoj kompetencí potřebných k učení a na grafomotorická cvičení – denně od 7,50 do 8,30 hodin „Školička „ pro nejstarší děti v modelové školní třídě v prvním poschodí
• První kroky v němčině – pravidelná setkávání s dětmi MŠ Lückendorf 1x týdně střídavě na obou stranách hranice, seznamování s jazykem přímým kontaktem s dětmi formou společných her, společné výlety
• Rozlehlá zahrada, na které nejsou tradiční prvky, ale šplhací lana, provazové žebříky, závěsné kruhy, vodorovně natažená lana pro nácvik obratnosti a rovnováhy, domečky a úkryty, pocitové chodníčky, venkovní kuchyňka…
• Zapojení do celorepublikové kampaně „ Celé Česko čte dětem „ – pravidelně zveme do školky hosty , kteří dětem čtou pohádky
• Pořádání polodenních ekologicky zaměřených vycházek pro děti různého věku
• Zaměření školy na ochranu přírody a ekologii, třídění, recyklace, výroba vlastního papíru
• Pravidelné návštěvy Eko-centra v Brništi –kreativní dílničky pro děti ( 3 x ročně)
• Logopedická péče – individuální práce s dětmi i s rodiči – zaměření na výslovnost a slovní zásobu
• Společné oslavy svátků a narozenin dětí s účastí rodičů
• 2-3x ročně společné posezení s rodiči u táboráku
• noční spaní ve školce – v červnu a před Štědrým dnem
• plavecký kurz v bazénu ve Stráži pod Ralskem
• Vlastní kuchyně s přípravou jídel z čerstvých potravin, nepoužíváme polotovary!, sledování potřeb vývoje dětí předškolního věku a zdravé výživy, denně ovoce a zelenina¨
• zapojení všech zaměstnanců školy k zpříjemnění pobytu vašeho dítěte v mateřské škole

Nabídka MŠ Studánka U Školy
• Třídy jsou rozděleny podle věku dětí.
• Dobrá příprava předškoláků na vstup do Základní školy – individuální práce s dětmi.
• Pořádání akcí pro rodiče s dětmi - dýňové dlabání, velikonoční dílničky, jarmarky, vánoční besídky, besídky ke Dni matek, závěrečné rozloučení s předškoláky, zakončení roku společnou vycházkou
• Spolupráce se SPOZ – vystoupení dětí při různých akcích
• Pořádání ekologicky zaměřených vycházek pro děti – zaměření na ochranu přírody a ekologii
• Logopedická péče – individuální práce s dětmi i s rodiči – zaměření na výslovnost a slovní zásobu
• Práce na interaktivní tabuli, s interaktivními pomůckami
• Velké, prostorné a dobře vybavené třídy
• Rozlehlá zahrada, na které neustále obnovujeme herní prvky
• Spolupráce s polskou MŠ v Boleslawci
• Příjemné a milé prostředí, vstřícné jednání celého personálu k dětem i rodičům
• Předávání informací rodičům prostřednictvím webových a facebookových stránek
• Zájmové činnosti jako je :logopedie, keramický tvoření, hra na flétny „Veselé pískání“
ýtvarné tvoření, jsou zájmovou činností nabízenou pro všechny děti, učitelky je provádí podle svých možností v rámci své pracovní doby.
• Nadstandardní aktivity jako je: plavání, lyžařský kurz, školní výlety, návštěva divadelních představení, práce s dětmi, které mají odklad školní docházky -individuální vzdělávací program těchto dětí podle PaedDr. Daniely Švancarové.
Rodiče mohou pro své děti tohoto nadstandardu využít, ale nemusí. Pokud této nabídky v podobě nadstandardní aktivity nevyužijí, je dětem zajištěn plnohodnotný program v souladu se školním vzdělávacím programem. Je zcela na rodičích, zda dítě do této aktivity přihlásí či nikoli.

Žádost o ošetřovné pro dítě vystaví MŠ, kam dítě dochází pouze elektronicky – napište zprávu na e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a pošlu předvyplněný formulář.

V případě dotazů  volejte na mobil 731 774 739

Děkujeme za pochopení.


Ve školce proběhla důkladná desinfekce všech prostor, hraček, stavebnic….

Šijeme roušky, rozdáváme, sto roušek jsme poslali do Krajské nemocnice v Ústí nad Labem, další roušky na UJEP do Ústí nad Lamem, kde je rozdělují dle potřeby. Roušky dáváme do trafiky U Lady, ode dneška budeme nosit i do potravin v nákupním centru.

Prosíme rodiče, pokud mají doba zbytečné látky, nitě, tkalouny, stará bavlněná trička apod., doneste v pracovní době k hlavním dveřím MŠ.

Pracovní doba zaměstnanců je od 6:00 hodin do 14:00 hodin.

Připravujeme pro děti školní zahradu, vzhledem k tomu, že jsme školka s ekologickým zaměřením, tak zahradu renovujeme recyklováním nepotřebných materiálů. Už se těšíme, až se situace uklidní a děti si nové herní prvky náležitě užijí.

Na základě rozhodnutí zřizovatele - Město Jablonné v Podještědí a ředitelky Mateřské školy Studánka Jablonné v Podještědí

         bude Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí – Liberecká 76 a U školy 194

                     uzavřena z důvodu pandemie koronaviru od 18.3. 2020 do 27.3.2020.

Pokud se situace nezlepší, bude školka uzavřena i nadále. Sledujte webové stránky MŠ.

Žádost na ošetřovné pro dítě vystaví MŠ, kam dítě dochází.

Formuláře si vyzvedněte 17.3.2020 od 9:00 do 15:00 hodin nebo 18.3. od 7:00 do 12:00 hodin.

V případě dotazů volejte ředitelku MŠ: 731774739

Zástupce ředitelky I.Psigodovou: 736 629 543

Děkujeme za pochopení

Ředitelka Mateřské školy Studánka Jablonné v Podještědí přikazuje s účinností od 16.3.2020

Pedagogickým pracovníkům :

  • provádět tzv. ranní zdravotní filtr (tj. získat informace o aktuálním zdravotním stavu dítěte od zákonného zástupce a pravomoc nepřevzít do MŠ dítě, které prokazatelně jeví známky akutního onemocnění),

 

Zákonným zástupcům dítěte :

$1·         veřejně důrazně doporučuji těm rodičům, kteří již doma pečují o dítě školou povinné a dotčené uzavřením ZŠ, aby do mateřských škol nepředávali mladší sourozence a ponechali je také doma,

$1·         veřejně důrazně doporučuji rodičům aktivně pobírajícím rodičovský příspěvek (tzv. mateřská dovolená) a rodičům, kteří nejsou v pracovním poměru, aby nepředávali své děti do mateřských škol a ponechali je doma.

$1·         Telefonicky, nebo e-mailem sdělte , zda jste se nevrátili z dovolené v rizikových oblastech a jste v karanténě.

 

Toto nařízení nabývá platnost v 16.3.2020

 

Informace odboru školství

Na doporučení MŠMT a se souhlasem zřizovatele bude od 16.3.2020 na dobu neurčitou OMEZEN provoz Mateřské školy Studánka Jablonné v Podještědí.
Ponechávám na zvážení rodičů, zda v období uzavření ostatních školských zařízení ve městě své dítě do školky umístí.
Dojde-li ke změně situace, budete včas informováni.
Pravidelně sledujte webové stránky mateřské školy

S okamžitou platností do odvolání ruším všechny akce, konané mimo Mateřskou školu Studánka Jablonné v Podještědí.

Zakazuji vstup cizím osobám do areálu mateřské školy .
Netýká se dodavatelů.

V Jablonném v Podještědí 12.3.2020

Bc.Bohumila Šimonová, řed.MŠ Studánka

Vážení rodiče, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje aktuální situaci a je ve spojení s Ministerstvem zdravotnictví a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi, kterým je připraveno poskytnout veškerou součinnost. 

Apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili nebo se chystají na dovolenou do některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy komunikuje s Ministerstvem zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici.
Vzhledem k tomu, že během jarních prázdnin celá řada z Vás odcestuje lyžovat do zahraničí, prosíme o odpovědný přístup a sledování případných projevů nachlazení. Pokud navštívíte místa s výskytem výše uvedeného onemocnění (zejména v Itálii) a zdravotně se nebudete cítit v pořádku, kontaktujte Vašeho lékaře. Je doporučeno zůstat nejméně týden po návratu v domácí karanténě.
Uveřejněny byly také nonstop linky, kde Vám budou podány další informace (Nonstop linky – 724 810 106, 725 191 367).
Moc děkujeme

4.3.

Společně s německými dětmi trénování běhu na 20 m

Děti, které jezdí do Německa

7.3.

Vystoupení dětí při akci Vítání občánků

5 dětí

19.3.

Výlet vlakem do Eko-centra v Brništi – Jak skřítci sázeli semínko

Pouze přihlášené děti, cena 50,00Kč

20.3.

Společně s německými dětmi oslavy Vítání jara

Všechny děti

25.3.

Den s knihou

Nejstarší děti návštěva Městské knihovny, ostatní děti ve školce - jak vzniká knížka, moje nejmilejší knížka, čtení z knížek, které si děti donesou do školky

26.3.

Polodenní eko-vycházka

Nejstarší děti

Téma týdne

9.3.2020 - 13.3.2020

Vzhledem k tomu, že jsou prázdniny, zůstává Javorníček a chytrá kmotra liška.

2.3.2020 - 6.3.2020

Javorníček a chytrá kmotra liška

24.2.2020 - 28.2.2020

Javorníček a sovička Rozárka

17.2.2020 - 21.2.2020

S Javorníčkem na masopustu

10.2.2020 - 14.2.2020

Co vyprávěla stará borovice

FOTOGRAFIE

 

OD 1.1.2013 JE MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDÁNKA TVOŘENA DVĚMI MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI.
KMENOVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA
MŠ STUDÁNKA,
S ADRESOU LIBERECKÁ 76
A 
Mateřská škola U Školy 194.

Celkem je v nich 6 tříd s kapacitou 135 dětí. 
O děti se stará 15 zaměstnanců.

 

Jablonné v Podještědí

Město, ve kterém žijeme. 
Plní funkci kulturního společenského centra v oblasti pod Lužickými horami.
Přírodní krásy okolí a četné historické památky města vytvářejí ideální základnu pro pobyt domácích i zahraničních návštěvníků. 

GDPR

Pátrání ve Studánce