• default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
pátek 03 čec 2020
Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Děti venku

Listopad  

Skřítek Javorníček

Putování za Hochwaldským mužíčkem

Studánka svaté Zdislavy

Pramen léčivé vody, energie mládí…

Stále se něco děje

plavání

Nová jídelna

Školka uvnitř

Herna

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Aktuality

Chtěl jsem projít lesem domů,
nevěřil jsem vůbec tomu,
co vše jsem tam uviděl,
to nikdo z vás neviděl!

Skřítkové a princezničky
tahali se za tkaničky.
Zajíci a veverky
malovali na šperky.

Na ty šperky z papíru
a každému na míru.
Každému, kdo lesem šel
a skřítky tam uviděl.

Divil jsem se, co se děje,
že se každý na mě směje.
Vždyť je dneska Dětský den!
Šup do lesa – jdeme ven!

Vážení rodiče, vzhledem k uzavření MŠ od 18.3. do 25.5.2020 nebudete platit školné za měsíc březen, duben a květen 2020 (vyúčtování provede vedoucí školního stravování).

Školka zůstává otevřená po celé letní prázdniny, školné bude standartní - na jeden měsíc 438,00 Kč .

Provoz školky bude omezený pouze pro děti rodičů, kteří školku potřebují z důvodu pracovních, nebo neodkladných  povinností.

Milé děti, v pondělí už přijdete do školky. Konečně si odpočinete od rodičů, trochu se s námi pomazlíte, ale hlavně si budete hrát s kamarády. Připravili jsme pro vás spoustu nových hracích koutků na zahradě, určitě si vyberete, co se vám bude nejvíc líbit.

Protože si budeme skoro celý den hrát venku, poproste rodiče, ať vám dají boty i oblečen í na zahradu, ať můžete pořádně řádit a umazat se. Podívejte se do fotogalerie na fotky.

Už se na vás moc těšíme.

(manuál pro bezpečnost vašich dětí a pracovnic MŠ)

1.  MŠ se otevírá 25.5.2020  od 6:30 do 16:00 hodin

2. Do mateřské školy je přijato dítě jen zcela zdravé ! To znamená bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění – rýma, kašel, zvýšená teplota nebo horečka. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do mateřské školy vstoupit.

3. Rodič předává dítě pedagogickému pracovníkovi vždy s ústní informací, že dítě netrpí žádnými projevy respiračního onemocnění.

4. Zákonný zástupce při nástupu dítěte předá vyplněné a podepsané Čestné prohlášení“.

5. U dětí, které trpí alergií je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno arelgologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu.

Bez této zprávy není možné, aby dítě setrvalo v kolektivu !!!

6. Do areálu školy (zahrada, šatna) vstupuje pouze jeden zákonný zástupce + dítě.

7. Před vstupem do šatny je každý (rodič i dítě) povinen použít desinfekci na ruce – u vchodu do šaten stojí k použití.

8. V šatnách se můžou potkat pouze dvě děti + rodič, ostatní vyčkají venku.

9. Rodič nesmí vstoupit dál než do prostor šaten.

10. Po předání nebo vyzvednutí dítěte musí zákonný zástupce ihned opustit celý areál MŠ.

11. Děti nesmí do MŠ nosit žádné hračky z domova (plyšáky, auta, panenky, knihy apod.).

12. Po příchodu provádí učitelka ranní filtr – dítě si musí ihned umýt ruce, proběhne změření teploty, vizuální kontrola dítěte, toto bude probíhat během celého dne.

13. Při sebemenším náznaku kašle, rýmy, teploty bude rodič ihned telefonicky informován a je povinen své dítě okamžitě vyzvednout z MŠ – kontrola tel. čísel, aktualizace.

Respektujte, prosím tato pravidla. Jejich dodržováním chráníte nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás, pracovníky mateřské školy.

Děti, přijaté do MŠ Studánka U Školy:

0120

0220

0320

0520

0620

0820

0920

1020

1120

1220

1720

1820

2020

2120

2220

2420

2520

2620

2720

 

 
Děti, přijaté do MŠ Studánka Liberecká :

0420

0720

1320

1420

1520

1620

1920

2320

2820

2920

3020

3120

3220

             

Pokud budete mít dotazy, či nesrovnalosti v umístění dětí, volejte na mobil : 731 774 739

Od 25.5.2020 si ve školce, do které jste byli přijati, vyzvedněte Rozhodnutí o přijetí a oddržíte další informace

Zápis do Mateřské školy Studánka Jablonné v Podještědí proběhne

                                                     v období od 2.5.2020 do 11.5.2020.

Od 15.4.2020 do 11.5.2020 podejte Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy – 4c8kxcz

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou na adresu : MŠ Studánka Jablonné v Podještědí

                                       Liberecká 76

                           47125 Jablonné v Podještědí

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob

v prostorách školy – po telefonické domluvě : 731 774 739

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů z důvodu mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19.

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Doba zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání je stanovena od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Pokud je to možné, upřednostněte podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce žáka.

Možnosti podání přihlášky: číst dále

Téma týdne

22.6.2020 - 26.6.2020

Loučení se školkou

15.6.2020 - 19.6.2020

Javorníček v mraveništi

8.6.2020 - 12.6.2020

Sportovní Olympiáda

1.6.2020 - 5.6.2020

oslavy Dne dětí

25.5.2020 - 29.5.2020

Koronavirus očima dětí

FOTOGRAFIE

 

OD 1.1.2013 JE MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDÁNKA TVOŘENA DVĚMI MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI.
KMENOVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA
MŠ STUDÁNKA,
S ADRESOU LIBERECKÁ 76
A 
Mateřská škola U Školy 194.

Celkem je v nich 6 tříd s kapacitou 135 dětí. 
O děti se stará 15 zaměstnanců.

 

Jablonné v Podještědí

Město, ve kterém žijeme. 
Plní funkci kulturního společenského centra v oblasti pod Lužickými horami.
Přírodní krásy okolí a četné historické památky města vytvářejí ideální základnu pro pobyt domácích i zahraničních návštěvníků. 

GDPR

Pátrání ve Studánce