Vytisknout

Denní program a životospráva dětí

Provoz mateřské školy začíná v 6.30 hod.

Denní program je přizpůsoben potřebám dětí                          

  • respektuje individuální potřeby dětí                                      
  • poskytuje prostor pro hry a  řízené pohybové aktivity                          
  • pravidelný rytmus a řád
  • dostatečný pobyt venku (přizpůsobit se kvalitě ovzduší)

Pevně je stanovena doba oběda - od 11,30-12,00 hod.

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava,

  • je zachována vhodná skladba jídelníčku 
  • je dodržován pitný režim a děti mají stále k dispozici dostatek tekutin

Odpolední klid 

Nabídka klidného programu -prohlížení knih, kreslení, puzlle

Odpolední svačina - 14.20 hod.

Odpolední blok řízených nebo spontánních činností

Provoz mateřské školy je do 16,00 hod.

V případě potřeby z důležitých důvodů lze provoz na požádání rodičů prodloužit.